Đồ Án Web Giới Thiệu Nhà Hàng Ẩm Thực VNG Restaurant Full Code PHP + Báo Cáo

Download miễn phí source code website, đồ án tốt nghiệp Đồ án web giới thiệu nhà hàng ẩm thực VNG Restaurant full code PHP + báo cáo cùng scodeweb chia sẻ và phát triển cộng đồng lập trình viên Việt Nam

 

Xây dựng website giới thiệu về một nhà hàng ẩm thực” cần xây dựng một website với các chức năng đáp ứng nhu cầu thông tin, quản trị và kinh doanh trực tuyến của nhà hàng. Đảm bảo giới thiệu, cập nhật đầy đủ thông tin của nhà hàng tới khách hàng, tiếp nhận thông tin phản hồi từ khách hàng một cách nhanh chóng; tiện lợi dễ dàng trong việc đặt hàng trực tuyến.

 Đồ Án Web Giới Thiệu Nhà Hàng Ẩm Thực VNG Restaurant Full Code PHP + Báo Cáo

Các chức năng của trang web giới thiệu về một nhà hàng ẩm thực có thể chia thành các nhóm chính như sau:

 1. Nhóm chức năng thông tin:Nhóm chức năng này có các  nhiệm vụ:
 • Giới thiệu tới khách hàng các thông tin về nhà hàng (quá trình phát triển, triết lý trong kinh doanh, thông tin về các món ăn,thực đơn và dịch vụ được cung cấp bởi nhà hàng, thông tin chi tiết về các cở sở - chi nhánh của nhà hàng, …).
 • Cập nhật các tin tức, sự kiện ẩm thực.
 • Giới thiệu các món ăn, cách thức chế biến.
 • Có một trang hoạt động như một diễn đàn nhỏ cho phép thành viên đăng tải kinh nghiệm và ý kiến về ẩm thực. Đánh giá, thông tin phản hồi về cửa hàng.
 • Cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mại, hay các ưu đãi với khách hàng thân thiết v..v…
 • Cung cấp chức năng tìm kiếm các thông tin theo từng chuyên mục.

 Đồ Án Web Giới Thiệu Nhà Hàng Ẩm Thực VNG Restaurant Full Code PHP + Báo Cáo

 1. Nhóm chức năng hệ thống:
 • Cung cấp chức năng phân quyền, cập nhật các thông tin, dữ liệu trên hệ thống.
 • Cho phép người quản trị chỉnh sửa các thông tin trên website phù hợp với yêu cầu và mục đích của nhà hàng.
 • Cho phép khách hàng đăng ký thông tin để đặt hàng cũng như tham gia vào trang diễn đàn.
 • Cung cấp chức năng tìm kiếm thông tin hỗ trợ cho việc quản trị cơ sở dữ liệu trên website.

 Đồ Án Web Giới Thiệu Nhà Hàng Ẩm Thực VNG Restaurant Full Code PHP + Báo Cáo

 1. Nhóm chức năng kinh doanh:
 • Giới thiệu các dịch vụ, món ăn, thực đơn của nhà hàng (đi kèm với biểu giá).
 • Cung cấp chức năng tìm kiếm các món ăn, thực đơn, dịch vụ theo tên, biểu giá, v..v..
 • Cho phép khách hàng lựa chọn các món ăn theo sở thích hoặc theo các thực đơn được xây dựng bởi nhà hàng và đặt hàng trực tuyến một cách đơn giản.

 Đồ Án Web Giới Thiệu Nhà Hàng Ẩm Thực VNG Restaurant Full Code PHP + Báo Cáo

DOWNLOAD TÀI LIỆU KHÁC